Het paard is jouw spiegel.

Waarom werkt een paard ook bij een team heel goed?

Net als bij individuele coaching, is een paard ook met een groep mensen op zijn hoede. Daardoor blijft hij ook bij meerdere mensen heel puur reageren. Het paard zal zijn best doen om zich binnen de ‘kudde’ (een team of een groep mensen) veilig en in balans te voelen. Dat betekent dat hij signaleert waar de balans verstoord is. Hij zal daarom gedrag gaan vertonen om de balans te herstellen, dat is voor hem het veiligst. Daarom kan een paard ook binnen een team als een goede spiegel dienen. 

 

Het paard voelt meteen of en waar een disbalans binnen een team zit.

 

Omdat een paard zo gevoelig is, gaan we niet meteen met het paard aan de gang, zoals dat wel het geval is bij individuele coaching. Ik maak als coach als eerste contact met het hele team en onderzoek hoe de relaties liggen en wat er mogelijk voor vragen / problemen zijn. Zo zorg ik ervoor dat het zowel voor het team, als mij en het paard goed voelt om de bak in te gaan.

 

We beginnen rustig met het paard aan de zijkant van de bak. Daarna gaan we echt kennis maken met het paard en gaan we oefeningen doen om het hele team te laten groeien. Wat dat voor oefeningen zijn en hoe we die gaan uitvoeren is geheel afhankelijk van de vraag / probleem en de samenstelling van het team. Wat ook meespeelt is de fase waar het team in zit. Is het een beginnend team, of is het team al heel lang bij elkaar en functioneert het als een trein? Dat heeft uiteraard invloed op de oefeningen. 

 

Het paard zal (in de oefeningen) gedrag laten zien waar ik als coach het team op kan bevragen om het team zo meer inzicht te geven in wat de afzonderlijke teamleden doen en wat de invloed is op het werken met elkaar. Het paard kan in een oefening helpen met samenwerken. Wanneer je als team bijvoorbeeld niet duidelijk communiceert, kan het zo zijn dat het paard juist weg gaat, in zichzelf gekeerd raakt en niet eens wil snappen wat het team van hem wil. Door mijn vragen en opmerkingen kan het team het spiegelgedrag van het paard interpreteren en kan het team op een andere wijze gaan functioneren, wat dan functioneler en adequater zal zijn. Het paard zal daar direct op reageren door zich weer aan te sluiten bij het team.

 

Waar kan ik je als team mee helpen? Denk aan bijvoorbeeld: 

  •  Hoe kunnen we als team beter samenwerken, en kost het minder energie?
  • Wat maakt dat we als team veel mopperen en er veel gedoe is, en hoe draaien we dit om?
  • Hoe kunnen we als team groeien en meer zelfstandig / zelfsturend worden? 
  • Wie heeft welke rol binnen het team en wat is het effect binnen het team?
  • Hoe is de dynamiek in ons team en kan dat verbeteren?
  • Wie is een leider en wie voelt zich beter als volger, en maken we daar als team goed gebruik van?
  • Hoe kunnen we de taak- en doelgerichtheid van het team verbeteren?